Temišvar - 2 dana / 1 noćenje - Nova godina 2020 Cena: 50 €

Temišvar, najveći grad Banata, leži na obalama reke Begej i sedište je županije Tamiš. Temišvar je najveći kulturno istorijski centar Srba u Rumuniji gde i danas živi veliki broj srpskog življa. U gradu se nalazi sedište Eparhije Temišvarske Srpske Pravoslavne crkve, kao i savez Srba u Rumuniji. Grad nazivaju "Mali Beč" jer je dugo bio pod opsadom Habzburgovaca, a njegov centar podseća na stari deo Beča. Prvi evropski grad koji je dobio električno osvetljenje, a neke od zgrada projektovao je lično čuveni Gustave Eiffell. U novijoj istoriji poznat je kao grad u kome je počeo ustanak koji je doveo do sloma režima diktatora Nikolae Čaušeskua. Nekada iza "Gvozdene zavese", a danas dvadeset dve godine kasnije Temišvar je moderan grad...

Program putovanja: 

                                                          

DAN 1. 31.12.2019. BEOGRAD – TEMIŠVAR

Polazak oko 07h.Vožnja preko Pančeva i Vršca, gde je predviđena kraća pauza. Dolazak na granični prelaz Vatin / Moravita, posle carinskih i pasoških kontrola  nastavak vožnje do Temišvara. Po dolasku, odlazak u "Iulius Mall" (http://www.iuliusmall.com/en/timisoara), jedan od najvećih tržnih centara u ovom delu Evrope. Odlazak u hotel. Smeštaj. Slobodno vreme. Mogućnost fakultativnog odlaska do Arada. Doček Nove godine po izboru: na trgu, noćnom klubu, restoranu... Noćenje.

DAN 2. 01.01.2020. TEMIŠVAR – BEOGRAD

Doručak. Napuštanje soba, odlazak u obilazak grada: Saborna Crkva  srpske pravoslavne crkve posvećena Sv. Đorđu (sagrađena 1748. god.  u kojoj se nalazi vredni ikonostas, delo Konstantina Danila i majstora Mihaila Janica iz Arada), Vladičanski dom, Trg Ujedinjenja, Trg Slobode sa zgradom Garde i starom Gradskom Kućom. Nastavak šetnje do drugog gradskog trga Trg Pobede sa  najstarijom gradskom zgradom - dvorac Huniazilor   (podignut u XV veku po naredbi Vojvode od Transilvanije Iancu de Hunadoar - u našoj istoriji poznat kao Sibinjanin Janko) koji je danas muzej Banata, gde se na jednom kraju nalazi zgrada Opere i nacionalnog teatra ( koja ima repertoar na rumunskom, nemačkom i mađarskom jeziku) a na drugom katedralni hram banatske mitropolije rumunske pravoslavne crkve, a između njih je najmlađi gradski trg, izduženog oblika sa nizom gradskih palata iz zadnjih decenija Austrougarske (rađenih u stilu akademizma i secesije) vladavine  i statuom vučice koja doji Romula i Rema (poklon grada Rima 1926 god.). Slobodno vreme. Povratak za Beograd. Dolazak na mesto polaska oko 20.00 h.

 Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

  31.12.

Hotel TIMISOARA****                               ND                                       1/2, 1/3

 

54€

Hotel DELPACK****                          

ND                                           1/2, 1/3

 

50€

Legenda:  ND – noćenje sa doručkom

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.


 


Aranžman  obuhvata:

Øprevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

Øsmeštaj u hotelu 4* na bazi 1 noćenja sa doručkom (švedski sto)

Øusluge pratioca grupe  

Ørezervaciju i agencijske usluge

 

Aranžman ne obuhvata:

Øfakultativne izlete

Øindividualne i extra hotelske troškove

Øulaznice za posete lokalitetima

Økonzumacija jela i pića u restoranima

Ømeđunarodno zdravstveno osiguranje (1€ dnevno)

Ødoplata za 1/1 sobu + 25€


 

 


 

Način plaćanja:

Øukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

Ø40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

Øčekovima građana na 3 mesečne rate

 

Cene fakultativnih izleta:

 

Øfakultativni odlazak do Arada - cena 15 €

Øminimum za realizaciju fakultativnih izleta je 30 putnika

 

 

 

 

Opis hotela:

 

HOTEL TIMISOARA 4/5*: www.hoteltimisoara.ro

Hotel "Timisoara" je najveći hotel u Temišvaru, smešten u samom centru grada. U okviru hotela, nalazi se bar, restoran, spa centar…

ØSobe su 1/2 i 1/ 3, poseduju terasu, internet konekciju, minibar, klimu, kupatilo, telefon, TV.

ØDoručak: švedski sto

ØDoplata za 1/1 sobu: 25€/ aranžman.

HOTEL DELPACK 4*: www.hotel-delpack.ro

Hotel "Delpack" smešten je u gradu oko 20 minuta hoda od centra.

Sobe su 1/2 i 1/ 3, poseduju terasu, internet konekciju, minibar, klimu, kupatilo, telefon, TV.

ØDoručak: švedski sto

ØDoplata za 1/1 sobu: 25€/ aranžman.

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Ovaj program je rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.