Istanbul - 6 dana / 3 noćenja - Jesen 2019 Cena: 90 €

ISTANBUL - (nekada: Konstantinopolj ili Carigrad) se nalazi na ulazu u Bosforski moreuz, a njegovo istorijsko srce smešteno je oko prirodne luke poznate i kao Zlatni rog. Sa svojih 8.803.468 (11.372.613 sa periferijom) stanovnika, najveći je grad Turske i jedan od najvećih evropskih gradova. Sedište istoimene oblasti, dok je u delu grada poznatom kao Fanar sedište Vaseljenskog patrijarha. Istanbul je grad u kome se susreću mnoge civilizacije i čiji su tragovi vidljivi širom grada.

Program putovanja :

DAN 1.  BEOGRAD - ISTANBUL

Polazak grupe sa parkinga Sava Centra oko 16.00h. Noćna vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama za odmor.

DAN 2.  ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima.Fakuktativni odlazak na panoramsko razgledanje grada (Galata most, Taksim, Zlatni rog. Silazak na Bosfor, Palata Dolma Bahče, povratak u istorijski deo Istanbula). Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 3.  ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme. Fakultativno odlazak na krstarenje Bosforom i obilzak Fener-Vaseljenske Carigradske Patrijaršije  uz pratnju  vodiča.  Fakultativni izlet do Dolmabahce palate. Fakultativni izlet do Devojačke kule. Slobodno popodne ili odlazak u tržni centar.Fakultativni odlazak na Tursko veče u restoranu Gar. Noćenje.

DAN 4.  ISTANBUL

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Fakultativni obilazak znamenitosti Istanbula – Plato Topkapi ( Plava Džamija, Aja Sofija, Dvorac Topkapi). Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 5.  ISTANBUL

Doručak.Napuštanje hotela. Fakultativno odlazak odlazak na Prinčevska ostrva, slobodno vreme  u gradu. Polazak za Srbiju. Vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama ua odmor.

DAN 6.  ISTANBUL-BEOGRAD

Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim  satima.

Cena aranžmana po osobi je:                                                                                   

Polazak

 

17.10.

08.11.

Hotel  ***                                             ND                                                                               

                                              1/2, 1/2+1

 

90€

 

      90€

Legenda: ND-noćenje sa doručkom.

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

 

Aranžman  obuhvata:

Ø     prevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

Ø     smeštaj u hotelu 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom

Ø     usluge vodiča i pratioca grupe

Ø     rezervaciju i agencijske usluge

 

Aranžman ne obuhvata:

Ø     fakultativne izlete-obavezno izjašnjavanje u agenciji

Ø     individualne i extra hotelske troškove

Ø     konzumaciju jela i pića u restoranima

Ø     ulaznice za posete lokalitetima

Ø     međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1€ dnevno)

Ø     doplata za  1/1 sobu : + 50 € na cenu aranžmana

 

Cene fakultativnih izleta:

Ø  Panoramski obilazak grada-cena 10€

Ø  Krstarenje Bosforom i Carska Patrijaršija (vožnja brodom + vodič) - cena 20 €

Ø  Aja Sofija, Topkapi palata, Plava Džamija i Hipodrom (paket ulaznica + vodič) - cena 40 €

Ø  Dolmabahče palata (ulaznice za palatu + vodič) – cena 25 € 

Ø  Tursko veče (cena obuhvata večeru i 2 lokalna pića po izboru ) – cena 30 €

Ø  Prinčevska ostrva-cena 20 evra (cena obuhvata vožnju brodom i usluge vodiča)

Ø  Devojačka kula-cena 10 evra (cena obuhvata vožnju brodom i usluge vodiča)

Ø  PAKET:             obilazak grada + Aja Sofija+Plava Džamija+Hipodrom+Topkapi Palata - cena 45 €

Ø  Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 putnika

 

Način plaćanja:                                                                   

Ø  ukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

Ø  40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

Ø  čekovima građana na 3 mesečne rate

 

Opis hotela: (smeštaj u navedenom hotelu ili sličnom):

HOTEL  3*

Lokacija: Nalazi  se u istorijskom delu grada ,Laleli i Aksaraj

Npr.. Metro,Grand Oral, Grand Emin, Emin, Buyuk Paris, Hivas...

Øsobe su 1/2 ili 1/2+1 sa kupatilom TWC, TV-om

Ødoručak – švedski sto

Ødoplata za  1/1 sobu : + 50€ na aranžman

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Rok važenja putne isprave mora biti najmanje 151 dan, tj. 6 meseci od dana izlaska iz Republike Turske.

Prtljag putnika sme da sadrži isključivo stvari za ličnu upotrebu, i jedan kofer po osobi.

Svaki dodatni kofer, vece kese se napalcuju po tarifi prevoznika.

Ovaj program je radjen na bazi minimum 65 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.