Krakov - 6 dana / 3 noćenja - Proleće 2020 - Vaskrs / 1.Maj Cena: 89 €

KRAKOV - na 760 km od beograda nalazi se Krakov, u svetu poznat kao grad legendi, zbog bajkovitih priča koje stoje iza svake građevine, spomenika, skulpture... Najstariji je i drugi po veličini grad u Poljskoj. Predstavlja kulturni, administrativni i turistički centar regije. Njegovo staro gradsko jezgro uvršteno je u Svetsku kulturnu baštinu i pod zaštitom je UNESCO-a od 1978. godine. Sliku o ovom gradu možete steći i na osnovu brojnih nadimaka koji su mu dodeljeni – Firenca severa, Poljska Atina, mali Pariz, mali Beč... Krakov je poznat i kao univerzitetski centar Evrope

Program putovanja:

1.DAN: BEOGRAD – KRAKOV

Polazak iz Beograda oko 19h (tačno vreme i mesto polaska biće poznato dva dana pred put). Iz Novog Sada oko 20h sa parkinga kod Lokomotive. Vožnja kroz Mađarsku, Slovačku…

2.DAN: KRAKOV

Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje kraljevskog grada sa lokalnim vodičem, obilazak nekadašnje prestonice Poljske sa razgledanjem tvrđave Vavel, brda Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, Pećine zmaja koja je i simbol Krakova, starog gradskog Rineka sa zvonikom, Crkve Sv. Marije, Univerziteta Jagielo iz XIV veka, Jevrejske četvrti Kazimierz, Ulice Kanoniczna sa zgradama iz XIV veka… Smeštaj u hotel. Noćenje.

3.DAN: KRAKOV- AUŠVIC (fakultativno)-KRAKOV

Doručak. Fakultativni odlazak u Aušvic, poseta nekadašnjem zloglasnom nacističkom koncentracionom logoru Aušvic-Birkenau (današnji spomen-muzej pod zaštitom je UNESCO-a). Nakon obilaska, povratak u Krakov. Slobodno vreme. Noćenje.

4.DAN: KRAKOV-VARŠAVA (fakultativno)-KRAKOV

Doručak. Slobodan dan u Krakovu ili fakultativni odlazak (ekspresnim vozom) u Varšavu. Po dolasku u Varšavu odlazak do najlepšeg varšavskog parka Lazienki, u kojem se nalaze spomenik Frederiku Šopenu i kraljevska palata Lazienki (ili Palata na vodi). Odlazak do ulice Novi Švjat, glavne trgovačke ulice, odatle šetnja Kraljevskim putem: spomenik Nikoli Koperniku; Kazimježovska palata, u kojoj je smešten rektorat Varšavskog univerziteta; Predsednička palata; spomenik Adamu Mickjeviču; Crkva sv. Ane, jedna od najstarijih građevina Varšave… Dolazak do starog gradskog jezgra Varšave, koje se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Najpre razgledanje Dvorskog trga , na kojem su Kraljevska palata  i Stub kralja Sigismunda III, potom dolazak na Rinek, neobično slikovit trg sa tradicionalnim poljskim restoranima, kafeima i prodavnicama (na sredini trga nalazi se spomenik sireni, simbolu Varšave). Završetak šetnje pred Barbakanom (tvrđavom predstraže). Slobodno vreme. Odlazak do železničke stanice. Povratak u Krakov u večernjim satima. Noćenje.

5.DAN:  KRAKOV- VELIČKA (fakultativno)

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog izleta do najstarijeg rudnika soli u Evropi, Velička. Po dolasku spuštanje stepenicama sa lokalnim vodičem do dubine od 135 m gde se nalazi i spektakularno podzemno jezero, kraljevska kapela napravljena od soli i koncertna dvorana. U povratku izlaz je specijalnim liftom. U popodnevnim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja…

6.DAN: BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

 

Cena aranžmana po osobi:

 

Polazak

 

 05.04.

05.04.

27.04.

27.04.

Hotel ***/****  ND

                                              

                   1/2, 1/2+1

first minute

89 €

redovna cena

129€

first minute

129 €

redovna cena

159€

Legenda:  ND – noćenje sa doručkom

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4

Aranžman  obuhvata:

Øprevoz modernim turističkim autobusom

Øsmeštaj u hotelu 3*/4* na bazi 3 noćenja sa doručkom

Ørazgledanje Krakova prema programu

Øusluge pratioca grupe

Ørezervaciju i agencijske usluge

 

Aranžman ne obuhvata:

 

Øfakultativne izlete (obavezna prijava u agenciji)

Øindividualne i extra hotelske troškove

Øulaznice za posete lokalitetima

Økonzumacija jela i pića u restoranima

Ømeđunarodno zdravstveno osiguranje (1€ dnevno)

 

 

Način plaćanja:

 

Øukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

 

Ø40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

 

Øčekovima građana na 3 mesečne rate

 

 

Cene fakultativnih izleta:

 

ØAušvic i Birkenau – cena 25 €

 

Ørudnik soli Velička – cena 30 €

 

ØVaršava 65€

 

Øminimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 putnika

 

 

Opis hotela (smeštaj u navedenom hotelu ili sličnom):                                                               :

 

Hotel  3*/4*  ( Apis, Chopin , Junior 2, Domus Mater ili neki drugi sličan) udaljen je par kilometara od Starog grada Krakova. Sve sobe u hotelu poseduju kupatilo, mini bar, fen…

 

 Doplata za 1/1 sobu: + 60 € (na upit) na cenu aranžmana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana.Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

 

Ovaj program je radjen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.