Budimpešta - 4 dana / 2 noćenja - Nova godina 2019 Cena: 84 €

Budimpešta je glavni grad Mađarske i glavni politički, industrijski, trgovački i saobaraćajni centar zemlje i ima preko 1,7 miliona stanovnika. Poznata istorija Budimpešte počinje sa rimskim gradom pod imenom Aquincum, osnovanim oko 89. godine nove ere, na mestu starije keltske naseobine blizu mesta gde je nastala Obuda. Aquincum  je od 106. godine do kraja IV veka bio glavni grad provincije, donje Panonije. Na mestu današnje Pešte je bio izgrađen grad Contra Aquincum( ili Trans Aquncum). Oblast su oko 900. godine osvojili Mađari, koji su oko jednog veka kasnije osnovali Kraljevinu Mađarsku. Turci su osvojili veći deo Mađarske u XVI veku i prekinuli su rast grada: Peštu su sa juga zauzeli 1526. godine, a Budim 15 godina kasnije. Godine 1690. Velikom seobom Srba pod vođstvom patrijarha Arsenija Čarnojevića, povećava se broj budimskih i peštanskih Srba koji su i od ranije živeli na ovim prostorima. Veliki deo Srba se nastanio u budimskom Tabanu. Pešta je od 1723. bila sedište administrativnog aparata kraljevstva, koji je najbrže rastao u XVIII i XIX veku, i inicirao izraziti rast grada u XIX veku.

Program putovanja:                                                   

DAN 1. 30.12.2018. BEOGRAD

Polazak iz Beograda autobusom oko  23.00 časa. Noćna vožnja uz kraću pauzu za odmor.

DAN 2. 31.12.2018. BUDIMPEŠTA

U  jutarnjim satima dolazak u Budimpeštu.Fakultativno odlazak u panoramsko razgledanje grada(Trg Heroja, Andraši bulevar, Opera, Pariska robna kuća, Novi Budim-Ribarske kule, crkva Svetog Mateje, Citadela na brdu Gelet, Kraljev dvorac). Slobodno vreme. Odlazak u hotel. Individualni odlazak na doček Nove Godine. Noćenje .

DAN 3. 01.01.2019. BUDIMPEŠTA – SENTA ANDREJA (fakultativno)- BEOGRAD

Doručak.Fakultativo: odlazak za Sent Andreju i obilazak u pratnji vodiča na srpskom jeziku. Povratak u Budimpeštu. Slobodno vreme. Fakultativno- vožnja brodom Dunavom. Noćenje.

DAN 4. 02.01.2019. BEOGRAD

Doručak . Napuštanje hotela.Slobodno vreme.  Fakultativno odlazak u Tropikarijum i tržni centar Campona.  Polazak za Beograd oko 16.00 h Dolazak na mesto polaska do ponoci.

 

 

 

 

 Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

  30.12.

HOTEL ***                                               ND

                                                        1/2, 1/2+1

84 €

Legenda: ND-noćenje sa doručkom

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I

Aranžman  obuhvata:

Øprevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

Øsmeštaj u hotelu 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto)

Øusluge pratioca grupe

Ørezervaciju i agencijske usluge

 

Aranžman ne obuhvata:

Øfakultativne izlete

Øulaznice za posete lokalitetima

Ømeđunarodno zdravstveno osiguranje (1€ dnevno)

 

Način plaćanja:                                                                   

Ø  ukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

Ø  40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

Ø  čekovima građana na 3 mesečne rate

 

Cene fakultativnih izleta:

Øpanoramsko razgledanje Budimpešte u pratnji vodiča - cena 5 €

Økrstarenje Dunavom uz šampanjac – u trajanju od cca 1h (transfer+krstarenje+vodič) – cena 15 €

Øizlet za Sent Adreju (transfer + razgledanje + vodič) – cena 10 €

ØTropikarijum (transfer + ulaznica) – cena 15 €

Øminimum za realizaciju fakultativnih izleta je 30 putnika

 

Opis hotela: Smešatj u nekom od navedenih hotela ili sličnom

HOTEL 3* se nalazi u širem centru grada na liniji gradskog prevoza.

  ( Npr.hotel Seni Studio***,  Romai, Berlin, Nap, Panda, Hunor, Botel Aqumarina ...)

ØSobe:1/2 i 1/2+1

ØSobe sadrže TWC, TV, telefon

ØDoručak – švedski sto

ØDoplata za 1/1 sobu : + 40€/ aranžman

 

 

 

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Ovaj program je rađen na bazi minimum 55 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.