Bratislava - Beč - Budimpešta - 4 dana / 2 noćenja - Nova godina 2019. Cena: 94 €

Bratislava je glavni i najveći grad Slovačke sa 450.000 stanovnika i centar je regije "Mali Karpati". Bratislava je politički, kulturni i privredni centar Slovačke. Sedište je slovačkog predsedništva, vlade, parlamenta kao i nekoliko muzeja, univerziteta, pozorišta, galerija kao i mnogih drugih privrednih, kulturnih i obrazovnih ustanova. Nalazi se na reci Dunav i jedan je od najgušće naseljenih gradova u Istočnoj Evropi. U periodu od 1536. do 1784. godine grad je bio prestonica kraljevine Mađarske.
 

 

 

 

 

Program putovanja:


Dan 1.  30.12.2018. BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 23h sa parkinga kod Sava Centra. Vožnja kroz Mađarsku i Slovačku.

Dan 2.  31.12.2018. BEOGRAD-BRATISLAVA

Dolazak u Bratislavu u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada, Glavni Trg, Pozorište, Katedrala Sv. Martina, Mihaljska Kula, Palata Grasalković. Odlazak u hotel. Slobodno vreme i  priprema za novogodišnje veče. Doček  Nove godine na trgu sa vatrometom ili fakultativno odlazak u Beč na doček Nove godine (povratak u Bratislavu). Noćenje.

Dan 3.  01.01.2019.  BRATISLAVA – BEČ

Doručak. Fakultativni  odlazak  u  obilazak Beča u pratnji  vodiča na srpskom jeziku. Obilazak zgrade državne Opere, zgrade Parlamenta, Trga Marije Terezije, zgrade Burgteatra, zgrade dvoraca Hofburg, zatim centrom grada do glavne ulice Kertner strasse i katedrale Stephansdom. Slobodno vreme, fakultativno obilazak dvoraca Šenbrun i Belvederea. Slobodno vreme. Povratak u Bratislavu. Noćenje.

Dan 4. 02.01.2019. BRATISLAVA – BUDIMPEŠTA - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Nastavak putovanja ka Budimpešti. Obilazak grada. Fakultativno odlazak na vožnju brodom po Dunavu. Noćna vožnja kroz Mađarsku sa usputnim zadržavanjima. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima  posle ponoći.

 

 

Cena aranžmana po osobi :                                                              

 

Polazak

 

 

30.12.

Hotel ***                           ND

                                          1/2

 

94 €

Legenda:  ND – noćenje sa doručkom

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

 

Aranžman  obuhvata:

Ø     prevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

Ø     smeštaj u hotelu 3* u Bratislavi na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni doručak)

Ø     usluge pratioca grupe

Ø     obilazak Bratislave i Budimpešte

Ø     rezervaciju i agencijske usluge

 

Aranžman ne obuhvata:

Ø     fakultativne izlete

Ø     individualne i extra hotelske troškove

Ø     ulaznice za posete lokalitetima

Ø     međunarodno zdravstveno osiguranje (1€ dnevno)  

 

Cene fakultativnih izleta:

Ø  fakultativni doček Nove godine u Beču - 15€

Ø  fakultativni odlazak u Beč 01.01. - 15€

Ø  minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 30 putnika

 

Način plaćanja:

Ø  ukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

Ø  40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja.

Ø  čekovima građana na 3 mesečne rate

 

 Opis hotela: Smešataj u navedenom hotelu ili sličnom

Hotel ***

Lokacija: Bratislava,  širi centar grada na liniji gradskog prevoza.

Npr hotel Astra, UVS, Plus...

Ø  sobe 1/2

Ø  sobe sadrže: telefon, TV, kupatilo TWC.

Ø  doručak – kontinentalni

Ø  doplata za  1/1 sobu : + 40 €/ aranžman

 

 

 

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM:Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Ovaj program je rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.